strona główna
BIP

Lubelska Fundacja Rozwoju

wersja do druku


Wyszukaj

 

 "Wypłyń na szerokie wody biznesu!”

Okres realizacji projektu:  01.09.2013 r. -30.06.2015 r.

Obszar realizacji:

- powiat bialski
- m. Biała Podlaska
- powiat chełmski
- m. Chełm
- powiat hrubieszowski
- powiat  janowski
- powiat krasnostawski
- powiat kraśnicki
- powiat lubartowski
- powiat opolski
- powiat  parczewski
- powiat radzyński
- powiat świdnicki
- powiat tomaszowski
- powiat włodawski
- powiat zamojski
- m. Zamość

Główny cel projektu: rozwój przedsiębiorczości na terenie woj. lubelskiego poprzez utworzenie co najmniej 48 mikroprzedsiębiorstw i zapewnienie im wsparcia w początkowym okresie funkcjonowania do 30.06.2015 r.

Udział w projekcie mogą wziąć:

 osoby bezrobotne, zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy, w tym:

· Osoby długotrwale bezrobotne tj. pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy
w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych;

- osoby nieaktywne zawodowo, pozostające bez zatrudnienia, które nie zaliczają się do kategorii bezrobotnych, oraz kategorii rolników lub domowników rolnika, w tym:

·  Osoby kształcące /uczące się.

Priorytetowo traktowane będą osoby:

·         długotrwale bezrobotne;
·         kobiety;
·         w wieku 15-30 lat;
·         zamieszkałe na terenach wiejskich.

Z możliwości udziału w projekcie wyłączone są osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Formy wsparcia przewidziane w ramach realizacji projektu:

1.        Wsparcie szkoleniowo-doradcze:

·         opracowanie Indywidualnych Planów Działań (1 godz. /os.)
·         szkolenia „Jak zostać przedsiębiorcą oraz Tworzenie biznesplanu”  (56 godz.)
·         doradztwo indywidualne z zakresu aplikowania o wsparcie inwestycyjne i pomostowe (4 godz./os)

2.        Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości tj.:

jednorazowe wsparcie kapitałowe dla 48 osób w maksymalnej wysokości  40.000,00 zł, ułatwiające sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych, umożliwiające funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa.

3.        Wsparcie pomostowe w tym:

·         specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze na etapie prowadzenia działalności gospodarczej,

·       podstawowe wsparcie pomostowe – bezzwrotna pomoc finansowa dla 48 osób na pokrycie obligatoryjnych opłat przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, w maksymalnej wysokości 1 200,00 zł miesięcznie;

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty:

Biuro projektu:

Lubelska Fundacja Rozwoju
Oddział w Lublinie
ul. Rynek 7
20-111 Lublin
Tel. 81 528 53 02
e-mail: lfr@lfr.lublin.pl

Regionalny Punkt Konsultacyjny:

Ul. Zana 41
20-601 Lublin
Tel. 81 528 53 53

Informujemy, że dodatkowo na czas realizacji kluczowych działań w ramach projektu (w tym w okresie poprzedzającym nabór zgłoszeń do projektu) zorganizowane zostaną dyżury personelu projektu w biurach terenowych w Chełmie, Białej Podlaskiej i w Zamościu.

Rekrutacja do projektu (nabór formularzy zgłoszeniowych oraz rozmowy kwalifikacyjne) zaplanowana jest na przełom października i listopada 2013 r.


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

 

 

  

  

  


wszystkie prawa zastrzeżone LFR 2012 00-120 Warszawa, ul. Złota 59 tel: +48 81 528 53 00 fax: +48 81 528 53 04 logo 1
Stworzone przez Centrum Internetowe 2012