strona główna
BIP

Lubelska Fundacja Rozwoju

wersja do druku


Wyszukaj

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ BEZ BARIER”

Projekt pt. „Przedsiębiorczość bez barier” realizowany jest przez Lubelską Fundację Rozwoju w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie.

Okres realizacji projektu: 01.01.2012 r. – 31.12.2013 r.

Obszar realizacji:

- powiat bialski (ziemski i grodzki),
- powiat lubartowski,
- powiat parczewski,
- powiat łęczyński,
- powiat włodawski,
- powiat radzyński,
- powiat lubelski (ziemski).

Główny cel projektu: wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim z terenu 8 powiatów, prowadzące do powstania 16 nowych mikroprzedsiębiorstw w okresie od 01.01.2012 r. do końca realizacji projektu tj. 31.12.2013 r., poprzez zapewnienie nowopowstałym podmiotom pomocy w wykorzystaniu dostępnych form wsparcia.

Udział w projekcie mogą wziąć:

Osoby niepełnosprawne, w tym:
  bezrobotne, zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy;
- bezrobotne,
pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy; 
- w wieku do 25 roku życia, uczące lub kształcące się (w tym studencji studiów dziennych);
zamieszkałe na terenie powiatu lubartowskiego, parczewskiego, łęczyńskiego, bialskiego (ziemskiego i grodzkiego),włodawskiego, radzyńskiego i lubelskiego (ziemskiego). 

Priorytetowo traktowane będą osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich.

Z możliwości udziału w projekcie wyłączone są osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

1. Wsparcie szkoleniowo – doradcze:
·  indywidualne doradztwo (6 godzin/osoba);
·  indywidualne konsultacje (2 godziny/osoba) świadczone przez konsultanta ds. osób niepełnosprawnych;
·  szkolenie „ABC przedsiębiorczości” (40 godzin);
·  indywidualne konsultacje dot. aplikowania o wsparcie finansowe (8 godzin/osoba).

2. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości:
·  jednorazowe wsparcie kapitałowe dla 16 osób, w maksymalnej wysokości 33 400 PLN na osobę lub 20 000 PLN na osobę w przypadku spółdzielni socjalnej.

3.  Wsparcie pomostowe:
·  podstawowe wsparcie pomostowe – bezzwrotna pomoc finansowa dla 16 osób na pokrycie obligatoryjnych opłat przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności, w maksymalnej wysokości 700, 00 PLN miesięcznie; indywidualne doradztwo i konsultacje;
·  wsparcie szkoleniowo doradcze - warsztaty grupowe z zakresu efektywnego wykorzystania dotacji (8 godzin);
·  przedłużone wsparcie pomostowe – pomoc finansowa dla 8 osób przysługująca przez okres 6 miesięcy po zakończeniu korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego, w maksymalnej wysokości 700,00 PLN miesięcznie; indywidualne doradztwo i konsultacje.

Uczestnikom projektu zapewnione zostaną:
- materiały szkoleniowe i dydaktyczne,
- wykwalifikowana kadra,
- wyżywienie podczas szkoleń,
- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
- środki transportu na szkolenia i doradztwo dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty:

biuro projektu:
Lubelska Fundacja Rozwoju
Oddział w Lubartowie
ul. Cmentarna 10, 21-100 Lubartów
tel. 81 855 14 20

oddziały LFR:
Lubelska Fundacja Rozwoju Oddział w Lublinie
ul. Rynek 7, 20-011 Lublin
tel. 81 528 53 38 

Lubelska Fundacja Rozwoju Oddział w Łęcznej
ul. Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna
tel. 81 752 22 66

Lubelska Fundacja Rozwoju Oddział w Parczewie
ul. Plac Wolności 7, 21-200 Parczew
tel. 83 355 09 53

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie:
ul. Szpitalna 2A, 21-100 Parczew
tel. 83 355 15 80


Projekt “Przedsiębiorczość bez barier” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

PATRONAT MEDIALNY:

 

  

  

  


wszystkie prawa zastrzeżone LFR 2012 00-120 Warszawa, ul. Złota 59 tel: +48 81 528 53 00 fax: +48 81 528 53 04 logo 1
Stworzone przez Centrum Internetowe 2012