strona główna
BIP

Lubelska Fundacja Rozwoju

wersja do druku


Wyszukaj

 

„START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ II”

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2010 r.  –  31.08.2011 r.


Obszar realizacji:

 • powiat lubelski (ziemski i grodzki),
 • powiat lubartowski,
 • powiat bialski (ziemski i grodzki)
 • powiat łęczyński,
 • powiat parczewski,
 • powiat radzyński,
 • powiat łukowski.

Główny cel projektu: promocja i rozwój przedsiębiorczości poprzez stworzenie mechanizmów wspierających samozatrudnienie oraz tworzenie i funkcjonowanie przedsiębiorstw.


 Udział w projekcie mogą wziąć:

 • osoby fizyczne zamieszkałe na terenie powiatu lubartowskiego, łęczyńskiego, parczewskiego, radzyńskiego, łukowskiego, bialskiego (ziemskiego i grodzkiego) i lubelskiego (ziemskiego i grodzkiego), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym założyć spółdzielnię lub spółdzielnię socjalną).

 Z projektu wykluczone są osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu.

W ramach projektu przewidziane są:

 • szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej (40 godz.),
 • doradztwo grupowe nt. przygotowania biznes planu (8 godz.),
 • nielimitowane doradztwo z zakresu prowadzenia własnej działalności,
 • publikacja nt. dobrych praktyk i metod rozwoju w zakresie przedsiębiorczości,
 • indywidualne konsultacje w zakresie przygotowywania wniosków o wsparcie finansowe (2 godz./os.),
 • bezzwrotne dotacje inwestycyjne,
 • bezzwrotne wsparcie pomostowe,
 • pomoc doradcy w prawidłowym prowadzeniu działalności gospodarczej oraz efektywnym wykorzystaniu dotacji (5 godz./os.),
 • szkolenie specjalistyczne (8 godz.).

Uczestnikom szkolenia zapewnione zostaną:

 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne,
 • wykwalifikowana kadra,
 • wyżywienie podczas szkoleń,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
 • ubezpieczenie NNW.

Zapisy i informacje:

Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy zapoznać się z zamieszczonym poniżej regulaminem rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie, pobrać dokumenty, wypełnić, własnoręcznie podpisać i wraz z wymaganymi załącznikami dostarczyć do:

Biura Projektu: Lubelska Fundacja Rozwoju, ul. Rynek 7, 20 – 111 Lublin, tel./fax: (081) 743-73-25

Biur terenowych:

 • Oddział LFR w Lubartowie, ul. Cmentarna 10, 21-100 Lubartów, tel./fax.(81) 855 14 20,
 • Oddział LFR w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska, tel./fax. (83) 344 06 25,
 • Oddział LFR w Parczewie, Plac Wolności 7, 21-200 Parczew,  tel./fax.(83) 355 09 53,
 • Oddział LFR w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna, tel./fax. (81) 752 22 66 .

Projekt "Start w przedsiębiorczość II" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"

Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia"

 

 

  

  

  


wszystkie prawa zastrzeżone LFR 2012 00-120 Warszawa, ul. Złota 59 tel: +48 81 528 53 00 fax: +48 81 528 53 04 logo 1
Stworzone przez Centrum Internetowe 2012