strona główna
BIP

Lubelska Fundacja Rozwoju

wersja do druku


Wyszukaj

UWAGA: Lubelska Fundacja Rozwoju z dniem 31.10.2010 r. zakończyła realizację projektu „Podniesienie kwalifikacji kadr urzędów administracji samorządowej w województwie lubelskim”. Strona zawiera materiały archiwalne.

 

„Podniesienie kwalifikacji kadr urzędów administracji samorządowej w województwie lubelskim”

Projekt „Podniesienie kwalifikacji kadr administracji samorządowej w województwie lubelskim", realizowany jest przez Lubelską Fundację Rozwoju w konsorcjum z Doradztwem Gospodarczym DGA S.A. z Poznania oraz Miastem Krasnystaw, w okresie od 1 listopada 2008 r. do 31 października 2010 r.
Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe pracowników administracji samorządowej w województwie lubelskim, a głównym jego celem jest kompleksowe podniesienie kwalifikacji kadr urzędów administracji samorządowej, a tym samym podniesienie jakości i dostępności usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz zwiększenie sprawności instytucjonalnej administracji samorządowej.
 
Kto może skorzystać ze szkoleń
Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych przynajmniej 650 osób zatrudnionych w jednostkach administracji samorządowej funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego, tj.:
− pracownicy urzędów gmin,
− pracownicy urzędów miejskich,
− pracownicy starostw powiatowych,
− pracownicy urzędu marszałkowskiego.

W ramach projektu oferujemy Państwu bogaty wachlarz szkoleń wyjazdowych i stacjonarnych.

Szkolenia wyjazdowe – organizowane w ośrodkach szkoleniowych na terenie województwa lubelskiego:
• Aplikowanie o środki unijne przez jednostki samorządu terytorialnego
• Zarządzanie projektami unijnymi
• Przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym
• Teczka urzędnika
• Skuteczne negocjacje z klientem
• Budowanie ścieżek kariery
• Praca z mediami i wystąpienia publiczne

Szkolenia stacjonarne – organizowane lokalnie:

Szkolenia dla pracowników merytorycznych:
• Zarządzanie czasem i organizacja pracy w urzędzie
• Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie
• Budowanie zespołu
• Komunikacja w zespole
• Trening asertywności w obsłudze klienta
• Trening radzenia sobie ze stresem

Szkolenia dla kadry kierowniczej:
• Zarządzanie zasobami ludzkimi
• Coaching jako narzędzie zarządzania
• Skuteczna komunikacja
• Techniki kreatywnego rozwiązywania problemów

 Więcej informacji znajdą Państwo na stronie projektu http://samorzad-lubelskie.pl/

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet V Dobre rządzenie
Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

 

  

  

  


wszystkie prawa zastrzeżone LFR 2012 00-120 Warszawa, ul. Złota 59 tel: +48 81 528 53 00 fax: +48 81 528 53 04 logo 1
Stworzone przez Centrum Internetowe 2012