O FUNDACJI

Lubelska Fundacja Rozwoju utworzona we wrześniu 1991 r. z inicjatywy instytucji zaangażowanych w rozwój gospodarczy województwa lubelskiego, jest jedną z najdłużej działających Agencji Rozwoju Regionalnego w Europie Środkowej oraz jedną z pierwszych instytucji tego typu w Polsce. Od początku, stawiając sobie za główny cel efektywne wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Regionu Lubelskiego, pomaga przedsiębiorcom, instytucjom otoczenia biznesu i samorządom lokalnym.
Do grona Fundatorów należeli m. in.: Wojewoda Lubelski reprezentujący Skarb Państwa, Gmina-Miasto Lublin, Bank Depozytowo-Kredytowy S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy, Bank Przemysłowo-Handlowy S.A., Bank Rozwoju Eksportu S.A., Izba Przemysłowo-Handlowa w Lublinie oraz Fundacja Gospodarcza w Gdyni.

Działając na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Fundacja wykorzystuje zdecydowaną większość stosowanych w Europie instrumentów wspierania przedsiębiorczości, jak: szkolenia, doradztwo, poręczenia kredytowe, gwarancje, pożyczki, venture capital, Business Angels, dotacje w ramach funduszy UE, kojarzenie przedsiębiorców.

Więcej o Fundacji w zakładce “Instytucja”

WSPÓŁTWORZYMY, WSPÓŁPRACUJEMY

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA