Skutecznie i profesjonalnie – przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych

Posted by & filed under Aktualność projektowa, Szkolenia.

Miło nam poinformować, że od czerwca 2017 r. do maja 2018 r. realizujemy projekt pn. „Skutecznie i profesjonalnie – przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Projekt przeznaczony jest dla osób, które są pracownikami przedsiębiorstwa społecznego zarejestrowanego i prowadzącego działalność na terenie… Read more »

Zapraszamy na szkolenie “Kodeks postępowania administracyjnego po nowelizacji”

Posted by & filed under Szkolenia.

Pracowników administracji publicznej serdecznie zapraszamy na szkolenie “Kodeks postępowania administracyjnego po nowelizacji – przepisy obowiązujące od 1 czerwca 2017 r.”. W programie m.in. ogólne zasady postępowania administracyjnego po nowelizacji i ich praktyczne znaczenie dla organu (zasada przyjaznej interpretacji prawa, zasada bezstronności, równego traktowania i proporcjonalności, zasada pewności prawa, zasada współdziałania organów dla dobra postępowania, zasada… Read more »

23 czerwiec – konferencja „Sposoby wspierania i aktywizacji osób młodych w województwie Lubelskim”

Posted by & filed under Szkolenia.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji prowadzących działania na rzecz osób młodych do udziału w konferencji pt. „Sposoby wspierania i aktywizacji osób młodych w województwie lubelskim” inaugurującej realizację projektu “Lubelskie partnerstwo na rzecz aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy” w ramach działania 2.4 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Lubelska Fundacja Rozwoju została… Read more »

Mikro innowacje – Makro korzyści

Posted by & filed under Szkolenia.

Kolejny sukces LFR w pozyskiwaniu środków unijnych na działania na rzecz osób młodych. Projekt „Mikro innowacje – Makro korzyści” w ramach POWER Oś IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, który został rekomendowany do dofinansowania przez Ministerstwo Rozwoju, ma na celu dotarcie do osób i podmiotów, które mają innowacyjny pomysł na rozwiązanie problemu przejścia osób młodych… Read more »

Projekt ”Kierunek – PRACA” dla osób młodych

Posted by & filed under Szkolenia.

Informujemy, iż projekt Lubelskiej Fundacji Rozwoju pt. „Kierunek – PRACA” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.2.2 “Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” został wybrany do dofinansowania. Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych (do 29 roku życia) pozostających bez pracy, zamieszkałych na terenie powiatów Miasta Biała Podlaska,… Read more »