strona główna
BIP

Lubelska Fundacja Rozwoju

wersja do druku


Wyszukaj

Stanowisko organizacji pozarz±dowych w sprawie zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
W zał±czeniu prezentujemy stanowisko kilkudziesięciu organizacji pozarz±dowych zgromadzonych na spotkaniu w dniu 22 kwietnia br w kwestii prowadzonych konsultacji społecznych SZOOP RPO WL w  kwestiach  wysoko¶ci wkładu własnego w projektach oraz minimalnej warto¶ci projektów ...
 2015-04-24więcej...

Dodatkowa lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 6.1 PO IG konkurs w 2013 r. z dnia 01.04.2015
Uprzejmie informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczo¶ci prezentuje dodatkow± listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (Suplement 5) w ramach rundy aplikacyjnej w 2013 roku Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. ...
 2015-04-02więcej...

Komunikat w sprawie zamknięcia Phare
Szanowni Państwo, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczo¶ci pełni±ca funkcję Pełnomocnika ds. Realizacji Programu (PAO) Phare informuje, że decyzj± Komisji Europejskiej z dnia 29 wrze¶nia 2014 r. został oficjalnie zamknięty i rozliczony Polski Program Phare. ...
 2015-04-02więcej...

Spotkanie kooperacyjne dla firm z sektora usług dla osób starszych - 06.05.15, Normandia, Francja
O¶rodek Enterprise Europe Network we Francji organizuje spotkanie kooperacyjne dla firm działaj±cych w sektorze usług dla osób starszych. Spotkanie odbędzie się w dniu 6 maja 2015r. w Caen (Normandia). ...
 2015-04-01więcej...

Kongres Agentów Handlowych (Francja), 15 maja 2015r., Warszawa
W dniu 15 maja 2015r., w Hotelu Bristol w Warszawie odbędzie się Międzynarodowy Kongres Agentów Handlowych organizowany przez IUCAB - Międzynarodowe Stowarzyszenie Agentów Handlowych i Brokerów oraz O¶rodka Enterprise Europe Network z Paryża. ...
 2015-03-13więcej...

 

  

  

  


wszystkie prawa zastrzeżone LFR 2012 00-120 Warszawa, ul. Złota 59 tel: +48 81 528 53 00 fax: +48 81 528 53 04 logo 1
Stworzone przez Centrum Internetowe 2012